Podmínky poskytnutí spotřebitelského úvěru

Úvěr lze získat prostřednictvím žádosti, která je přístupná v papírové či elektronické podobě na pobočce, případně webových stránkách, daného bankovního nebo nebankovního subjektu. Získání úvěru je zpravidla jednoduché a velmi rychlé.

Spotřebitelský úvěr může v podstatě získat každá fyzická osoba starší 18ti let, která má státní občanství ČR a trvalé bydliště na území České republiky. Některými dalšími podmínkami bank jsou: povinnost mít u té které banky založený běžný účet, ručení movitou věcí nebo nemovitostí, pravidelný měsíční příjem doložený potvrzením od zaměstnavatele nebo posledním daňovým přiznáním u OSVČ.

Smlouva o spotřebitelském úvěru musí být podle zákona 321/2001 Sb., uzavřena písemnou formou. Musí obsahovat roční procentní sazbu nákladů (RPSN – sazba sloužící k porovnání nákladovosti mezi jednotlivými úvěry), podmínky, za nichž může být tato sazba měněna, počet, výši a datum splatnosti splátek, cenu za poskytnutí úvěru a způsob splácení. Příjemce půjčky musí obdržet kopii písemné smlouvy.

Dále by smlouva měla obsahovat popis zboží a služeb, na jejichž pořízení je půjčka poskytována (v případě účelového úvěru), část ceny splatné v okamžiku nákupu (výše akontace), upozornění zda bude mít spotřebitel nárok na slevu při předčasném splacení, úvěrový limit (pokud byl stanoven) a lhůtu na rozmyšlenou.

Vzhledem k různorodosti úvěrů, jejich poskytovatelů i účelů, na které jsou úvěry využívány, se liší také jejich úrokové sazby. Minimální sazby se pohybují okolo 7 – 9 %. Ovšem mohou dosáhnout i mnohem vyšších hodnot.

Úroková sazba přitom není jediným nákladem provázejícím úvěr. Do těchto nákladů můžeme započítat poplatky vážící se k uzavření smlouvy (administrativní poplatky), poplatky za přijetí platby spotřebitelského úvěru, poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvěr (tyto poplatky musí klient zaplatit, i když by mu v konečné fázi nebyl úvěr přiznán), platy za vedení účtu, za pojištění nebo záruku atd.

Tyto náklady zohledňuje RPSN sazba. Jde o ekonomický ukazatel hodnotící platební podmínky úvěru. Vzorec této sazby je uveden v příloze zákona o spotřebitelském úvěru. Dále se pro hodnocení výhodnosti úvěru používají ukazatelé: úroková sazba a koeficient navýšení. Tyto ukazatele však ze zákona nejsou poskytovatelé úvěrů povinni uvádět ve smlouvě ani v reklamě.