Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelské úvěry jsou v ČR nabízeny jak bankovními tak nebankovními institucemi na krytí nejrůznějších nepodnikatelských potřeb klientů. Slouží především k nákupu zařízení a vybavení domácnosti, na koupi spotřební elektroniky, na pořízení, rekonstrukci nebo modernizaci bytu či rodinného domu, na nákup dovolené, koupi automobilu, úhradu nákladů na tuzemské či zahraniční studium, na splacení závazků mezi občany (vypořádání mezi dědici či manželi, či úhradu členských podílů v bytovém družstvu apod.) nebo na hobby (sběratelské záliby, sport atd.)  Pokud je úvěr čerpán jako neúčelový, může jej klient využít k libovolnému účelu.

Podmínky získání úvěru jsou často velmi jednoduché a lákavé – stačí věk nad 18 let, české občanství nebo trvalý pobyt na území ČR. Vždy je ale potřeba dobře zhodnotit veškeré podmínky a hlavně schopnost do budoucna úvěr splácet, aby nedocházelo k platební neschopnosti a předlužování.

Spotřebitelské úvěry lze čerpat hotovostně i převodem na účet, a to jak jednorázově, tak postupně. V případě revolvingových úvěrů dokonce opakovaně. Doba splatnosti je různá většinou se pohybuje od 6ti – 72 měsíců. Lze ale sjednat i úvěry s dobou splatnosti 1 měsíc, nebo 120 měsíců.

Finanční instituce často nepožadují do určité výše půjčky ručitele či zástavu (většinou do výše půjčky cca 400 – 600 tis. Kč.). Pokud je půjčka vyšší, je třeba ručit movitou nebo nemovitou věcí, či zajistit si ručitele.

Výše úrokové sazby závisí na typu úvěrů, na době splatnosti úvěru, případně i na jiných okolnostech, které banka při stanovení výše úrokové sazby zohledňuje. V současné době se úroková sazba spotřebitelských úvěrů pohybuje obvykle v rozpětí od 8,5 % - 15,9 % ročně.

Jednoznačnou a největší výhodou spotřebitelského úvěru je okamžité uspokojení současných potřeb bez nutnosti dlouhodobě spořit.