Nevýhody spotřebitelského úvěru

Předem je nutno říci, že není třeba bát se úvěru, ale je třeba důkladně číst smlouvy. To je základní předpoklad prevence rizik, která se spotřebitelských úvěrů týkají. Pokud se smlouva odkazuje na jiné dokumenty (např. všeobecné obchodní podmínky), je třeba si je taktéž prostudovat. Pokud tyto dokumenty nejsou přílohou smlouvy, nepodepisujte ji.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat výši částky, kterou klient obdrží a splátkám (tyto částky bývají v seriózních smlouvách uvedeny). Zkontrolujte, zda je ve smlouvě uvedena také výše poslední splátky. Pokud není přesně vyčíslena, pak se ji pokuste dle podmínek ve smlouvě vypočítat. Když se Vám to nepodaří, opět nepodepisujte. Výše takové sporně vypočitatelné sumy by mohla být v důsledku neúnosná.

V některých smlouvách bývají uvedeny poplatky za uzavření úvěru, vyhodnocení úvěru, za jeho zprostředkování nebo za otevření úvěrového účtu atd. To vše jsou peníze, které zaplatíte ihned, jakmile podepíšete. Nikdy smlouvu nepodepisujte v případě, že si nejste jisti, co a kdy budete platit.

Seriózní smlouva také upravuje podmínky pro případ, že klient není schopen z nějakého důvodu splácet. K tomu se mohou vázat nemalé pokuty, či dodatečné poplatky. Tyto částky mohou v některých případech dluh i několikanásobně zvýšit. Pročtěte si také podmínky týkající se předčasného splacení dluhu.

V posledním měsíci roku 2008 vzrostl podíl nesplacených úvěrů o 7, 2 %. Největší část nesplácených úvěrů tvoří právě spotřebitelské půjčky. Každý se může někdy dostat do finančních problémů – ztráta zaměstnání, nenadálé výdaje, zdravotní problémy, invalidita, dlouhodobá pracovní neschopnost atd. To vše může mít vliv na platební schopnost a je třeba s tímto rizikem počítat a myslet dostatečně dopředu. Ke každému úvěru je možné sjednat pojištění neschopnosti splácet. Velká část klientů, kteří uzavírají nové úvěry, této možnosti využívá. O podmínkách pojištění je také třeba se dopředu informovat.

Určité riziko lze u spotřebitelských úvěrů spatřovat také v nepřísných podmínkách poskytnutí úvěru. Informace poskytnuté žadatelem o půjčku nejsou u některých společností dostatečně ověřovány (nebo je ověřit nelze) a úvěr pak mohou získat i klienti, u kterých je již v době poskytnutí půjčky vysoké riziko neschopnosti splácet. Jde především o osoby již zadlužené, které splácejí své dluhy za pomoci dalších půjček. Jistým východiskem může být Bankovní registr klientských informací spuštěný v červnu roku 2002. Jeho zakladatelé (Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank, Komerční banka a HVB Bank Czech Republic - nyní UniCredit Bank) mezi sebou uzavřeli smlouvu o výměně klientských informací. To znamená, že klient, který se zadluží u některé ze členských institucí, má poté sníženou šanci, obdržet půjčku od jiné členské banky. Podobný registr byl v roce 2005 založen i organizacemi, které poskytují úvěrové produkty, ale nevlastní bankovní licenci.