Kdy si vzít spotřebitelský úvěr

V době našich babiček bylo považováno téměř za ostudu, vzít si půjčku. Oproti tomu pro 80 % dnešní populace ve věku 25 – 40 let je naprosto normální řešit své „finanční potřeby“ úvěrem. Především je potřeba řádně zhodnotit všechna pro a proti.

Volba financování koupě čehokoli je závislá na mnoha skutečnostech (výše investice, doba upotřebitelnosti, úrokové sazby různých úvěrů, výše měsíčního příjmu potenciálního dlužníka atd.). Pokud již víte, že chcete o půjčku zažádat, je třeba prozkoumat trh. Oslovit několik institucí a nechat si spočítat, za jakých podmínek je ta která společnost ochotna Vám půjčit. Hlavně porovnávejte RPSN sazbu. Její výpočet je dán zákonem (tzn., že jde o vhodné měřítko pro srovnávání úvěrů od různých společností) a jde o nejkomplexnější zhodnocení ročních nákladů na úvěr. Srovnávejte také úrokové sazby, výši poplatků za vedení úvěrového účtu a poplatků, které je nutno platit ihned při podpisu smlouvy.

Výdaje do 200 tis. Kč je obecně vhodné zafinancovat z účelového spotřebitelského úvěru od banky. Právě díky účelovosti mívají tyto úvěry nižší úrokové sazby. Splatnost těchto úvěrů se pohybuje od dvou do sedmi let a většinou platí - čím kratší doba splácení, tím nižší úroková sazba.

Řada spotřebitelů v poslední době využívá spotřebitelských úvěrů také ke koupi automobilů. Výhodou oproti leasingu je, že auto se podpisem smlouvy stává vlastnictvím dlužníka a ten má, v případě nehody, nárok na pojistné plnění od pojišťovny. Pokud se například automobil stane vlivem nehody nepojízdným, pak při leasingovém financování nákupu hradíte nadále splátky, ale přijdete i o auto (to je totiž až do ukončení leasingu majetkem leasingové společnosti). U půjčky sice také nadále splácíte, ale auto můžete např. prodat na náhradní díly apod.

Celkovou výhodnost spotřebitelského úvěru je ale třeba vždy zhodnotit dle konkrétních podmínek.